29 września, 2021

29 września 2021

XV Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia” w roku szkolnym 2021/2022 – dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Komunikaty i materiały dotyczące olimpiady

29 września 2021

XXVII Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego, „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia” w roku szkolnym 2021/2022 – konkurs tematyczny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów branżowych szkół I stopnia

Komunikaty i materiały dotyczące konkursu