18 października, 2021

18 października 2021

Komunikat w sprawie zgłaszania zawodów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023

Zwracamy się do Państwa Dyrektorów szkół podstawowych z prośbą o zgłaszanie zawodów adresowanych do uczniów szkoły podstawowej, organizowanych w bieżącym roku szkolnym, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.