23 listopada, 2021

23 listopada 2021

Podsumowanie XIII edycji Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego  „EKOSZKOŁA, EKOPRZEDSZKOLE 2021”

Celem konkursu jest pogłębianie wiadomości przyrodniczo – ekologicznych, świadomości ekologicznej, pobudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego, zachęcenie do poznawania cennych okazów roślin i zwierząt,   kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej wśród młodzieży oraz inspirowanie do samodzielnej pracy

23 listopada 2021

Stanowisko Małopolskiego Kuratora Oświaty ws. spektaklu „Dziady”

W związku z uzyskaniem informacji o wystawianym obecnie w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie spektaklu „Dziady”, Małopolski Kurator Oświaty informuje, że w jego ocenie spektakl ten zawiera interpretacje nieadekwatne i szkodliwe dla dzieci i uczniów, które nie wpisują się w cele systemu oświaty określone w art. 1 pkt 1-3 Prawa Oświatowego.