2 czerwca, 2022

2 czerwca 2022

Komunikat w sprawie składania wniosków na stopień nauczyciela dyplomowanego

W związku z danymi wskazującymi na zwiększoną ilość wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, zachęcamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności nauczycieli, którzy posiadają już komplet wymaganych dokumentów, o składanie dokumentacji w najbliższych dniach, tj. już z początkiem czerwca.