9 września, 2022

9 września 2022

„Żyj z sensem!” – zaproszenie do udziału w małopolskim programie logoprofilaktycznym dla szkół

Program „Żyj z sensem” oparty jest o założenia i techniki logoterapeutyczne – jego głównym celem jest wyposażenie nauczycieli i wychowawców w techniki i narzędzia przydatne do pracy profilaktycznej z młodzieżą, a uczniów w wiedzę z zakresu radzenia sobie w kryzysach.