16 września, 2022

16 września 2022

Konkurs „Liga Sprawiedliwości”, Konkurs „Postaw na mediację” i Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Konkursy i Olimpiada mają na celu zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, kształtowanie ich postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne, a także aktywizacja młodzieży w zakresie edukacji prawnej na poziomie lokalnym