3 listopada, 2022

3 listopada 2022

Komunikat w sprawie utworzenia skrzynki mailowej dla realizatorów żywienia zbiorowego w szkołach i placówkach

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB w ramach zadań realizowanych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanych przez Ministra Zdrowia, utworzył skrzynkę mailową na którą realizatorzy żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach mogą kierować zapytania

3 listopada 2022

Kwalifikacje pedagogiczne oraz kursy kwalifikacyjne

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi uzyskania przygotowania pedagogicznego wymaganego od nauczycieli oraz pytaniami w sprawie kursów kwalifikacyjnych w zakresie przygotowania pedagogicznego, Małopolski Kurator Oświaty przypomina, że definicje przygotowania pedagogicznego oraz kursu kwalifikacyjnego znajdują się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.).