8 listopada, 2022

8 listopada 2022

Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM

W dniu 28 października 2022 r. rozpoczął się nabór wniosków w Małopolskim Programie Stypendialnym w ramach RPO WM, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.