3 kwietnia, 2023

3 kwietnia 2023

Przekazanie informacji o liczbie wolnych miejsc w przedszkolach, szkołach, placówkach i centrach – rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Zgodnie z § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) przypominamy, że jednym z zadań komisji rekrutacyjnej jest sporządzenie i przekazanie kuratorowi oświaty – w celu udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty – informacji o wolnych miejscach