10 maja, 2023

10 maja 2023

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2022/2023

Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2022/2023 należy składać w terminie do dnia 10 lipca 2023 r.