26 maja, 2023

26 maja 2023

Dotacja podręcznikowa 2023/2024

Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 16  marca 2023 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 587) zmienione rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 950).