sierpień 2023

4 sierpnia 2023

Informacja o liczbie wolnych miejsc na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i szkół dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego – rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Informacja o liczbie wolnych miejsc na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i szkół dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego – rekrutacja na rok szkolny 20232024