9 marca 2018

21. edycja Konkursu „Sprawny w Zawodzie – Stolarz i Technik Technologii Drewna”

W dniach 8 i 9 marca 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu odbyła się 6. edycja ogólnopolskiego, a zarazem 21. edycja Konkursu „Sprawny w Zawodzie – Stolarz i Technik Technologii Drewna”, którego współorganizatorem od samego początku jest Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W uroczystym otwarciu tego wydarzenia udział wzięły m.in.: Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty i Pani Wanda Brześcińska, Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Głównym celem konkursu było: umożliwienie rywalizacji uczniów klas w grupie zawodowej stolarskiej oraz klas technikum drzewnego, wyrabianie u uczniów zainteresowań zawodowych oraz wytwarzanie atmosfery fachowości i prestiżu zawodowego, zwrócenie uwagi na uczniów szczególnie zdolnych i umożliwienie kontaktów międzyszkolnych oraz wymiana doświadczeń. W konkursie mogły wziąć udział wszystkie zainteresowane szkoły branżowe oraz technika posiadające oddziały o profilu drzewnym.

Pierwszego dnia o zwycięstwo walczyło 39 uczniów w zawodzie stolarz. Drugiego dnia w szranki o tytuł najsprawniejszego stanęło 27 techników technologii drewna.

Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej, która trwała godzinę oraz praktycznej – czterogodzinnej. W części teoretycznej uczniowie rozwiązywali test wyboru składający się z kilkudziesięciu zadań. W części praktycznej uczestnicy mieli za zadanie wykonać za pomocą obróbki ręcznej element z drewna litego zgodnie z otrzymanym rysunkiem oraz rozwiązać ćwiczenie polegające na wykazaniu się umiejętnościami rozpoznawania gatunków drewna, rodzaju narzędzi, rodzaju obróbki i materiału lub typu konstrukcji.

Zwycięzcom i ich opiekunom – gratulujemy.

fot. ZSZ Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu