22 grudnia 2020

„31. ogólnopolski konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego”

Polski Komitet Olimpijski przedstawia regulamin „31. ogólnopolskiego konkursu na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego” pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Inicjatywa od wielu lat cieszy się cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Umożliwia uczniom rozwijanie swoich uzdolnień literackich, a także przybliża ideę olimpijską i zasady walki fair-play.

Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie https://olimpijski.pl/wp-content/uploads/2020/12/Regulamin_Konkursu_J-Parandowskiego2021.pdf.

Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie dla młodzieży organizowany przez PKOl od 1989 roku to jedyny, nieokazjonalny konkurs na opowiadania o najdłuższej tradycji we współczesnej kulturze olimpijskiej. Konkurs im. Jana Parandowskiego w 2009 roku uznany został przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedną z 20 najlepszych inicjatyw edukacyjnych realizowanych przez narodowe komitety olimpijskie.

Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych będących uczniami szkół podstawowych (klas IV-VI i VII-VIII) z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Szkoły powinny przesłać wybrane Opowiadania pocztą elektroniczną w formie osobnych plików MS Word pod adres: opowiadania2021@pkol.pl w tytule umieszczając: „31. Konkurs na opowiadania o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego”. Opowiadania należy dostarczyć do dnia 26 marca 2021 r. Opowiadania doręczone po tej dacie nie będą brały udziału w Konkursie,

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 9 czerwca 2021 r.

W załączeniu Regulamin Konkursu, który znajduje się również na stronie internetowej www.olimpijski w dziale Edukacja.