29 października 2018

Wręczenie Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB) to przedsięwzięcie realizowane na terenie województwa małopolskiego, jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.

Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo to dokument potwierdzający przystąpienie szkoły do projektu ZPB oraz wykonanie działań zmierzających do poprawy poczucia bezpieczeństwa na jej terenie. Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo ma charakter honorowy. Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu ZPB, na każdym z jego etapów. Certyfikat przyznawany jest przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji na wniosek Zespołu Certyfikującego.

25 października 2018 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się wręczenie Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” z udziałem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka. Powyższe przedsięwzięcie wpisało się w obchody 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości uczestniczyli również Pani Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty, przedstawiciele szkół oraz Policji województwa małopolskiego.

Wśród wyróżnionych 15 szkół, których przedstawiciele otrzymali Certyfikaty z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Pawła Dzierżaka, Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Pani Haliny Cimer oraz Joanny Szypułki znalazły się:

 1. Zespół Szkół Gminnych im. Henryka Sienkiewicza w Bogucicach
 2. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie
 3. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach
 4. Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu
 5. Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach
 6. Szkoła Podstawowa  im. Heleny Marusarzówny w Pogórskiej Woli
 7. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie
 8. Szkoła Podstawowa nr 1z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie
 9. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce
 10. Szkoła Podstawowa nr  159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie
 11. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej
 12. Szkoła Podstawowa nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie
 13. Szkoła Podstawowa w Pilczy Żelichowskiej
 14. Szkoła Podstawowa im. Armii „Kraków” w Żębocinie
 15. Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusz Kościuszki w Krakowie.