19 maja 2023

„3D EduArt” – konkurs na projekty i wydruki 3D

Instytut Fizyki UMCS i Centrum ECOTECH-COMPLEX zaprasza do udziału konkursie „3D EduArt” na projekty i wydruki 3D. Konkurs ten jest realizowany w ramach projektu „Eksploracja inspirowana technologią druku 3D” w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki” – Popularyzacja nauki i promocja sportu.

Celem głównym Konkursu jest zachęcanie i motywowanie dzieci, młodzieży i osób dorosłych do samodzielnej, kreatywnej pracy nad projektowaniem i drukiem 3D, upowszechnianie różnych ścieżek kreatywnego korzystania z druku 3D oraz podnoszenie wśród uczestników umiejętności i kompetencji w tym obszarze.

Konkurs jest realizowany w dwóch edycjach:

  1. I edycja od dnia 26. marca 2023 roku do dnia 30. czerwca 2023 roku.
  2. II edycja od dnia 01. lutego 2024 roku do dnia 29. maja 2024 roku.

Termin nadsyłania lub złożenia pracy upływa:

  • 12.06.2023 roku dla I edycji Konkursu,
  • 18.04.2024 roku dla II edycji Konkursu.
    O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pracy do siedziby Organizatora. Prace zgłoszone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

  • 15.06.2023 roku dla I edycji Konkursu,
  • 24.04.2024 roku dla II edycji Konkursu.

Pozostałe informacje, w tym Regulamin konkursu dostępne są  stronie https://www.umcs.pl/pl/regulamin-.konkursu,26841.htm oraz dodatkowo w załączniku w formacie pdf.

Załączniki

RegulaminKonkursu3D
Data: 2023-05-19, rozmiar: 217 KB