9 stycznia 2020

I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. Jesteśmy Polakami! – zaproszenie do udziału

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu oraz Rodzina Rodła – Wrocław, dostrzegając istotne znaczenie oraz doniosłość proklamowania Pięciu Prawd Polaków 1 w dziejach Narodu Polskiego, pragną zaprosić uczniów do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. Jesteśmy Polakami!

Regulamin uczestnictwa w ww. konkursie dostępny jest w załączeniu. Zachęcamy do nadsyłania prac według przyjętych wymagań konkursowych. Na laureatów czekają nagrody oraz możliwość wzięcia udziału w uroczystości 82. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła (Wrocław – Ostrów Tumski, 8 marca 2020).

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy Konkursu

 

1 27 sierpnia 1922 r. powstał Związek Polaków w Niemczech. Symbolem Polaków w Niemczech był od 1932 r. Znak Rodła, który przedstawiał bieg rzeki Wisły z Krakowem. Powstał w opozycji do swastyki
i  rozwoju hitleryzmu, gdyż na terenie państwa niemieckiego od czasów pruskich obowiązywał zakaz używania Orła Białego.

6 marca 1938 r. podczas I Kongresu Polaków w Niemczech, który odbył się w Teatrze Ludowym w Berlinie, uchwalono Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła, które stanowiły ideową podstawę funkcjonowania polskiej mniejszości narodowej w III Rzeszy. Oznajmiały one, że:

 

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła proklamowane przez naszych Rodaków na Kongresie Polaków w Berlinie 6 marca 1938 r. jako katechizm narodowy, „mały dekalog” polskości, stały się ogólnonarodowym dobrem, swoistym depozytem i międzypokoleniowym testamentem.

Jesteśmy Polakami. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Polak Polakowi bratem.  Co dzień Polak Narodowi służy. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle – to zdania wciąż aktualne, mądre, uniwersalne, ponadczasowe i bardzo potrzebne dzisiejszym pokoleniom Polaków w Polsce i poza jej granicami.

Załączniki

Znak Rodła
Data: 2020-01-09, rozmiar: 58 KB
GR-11.indd
Data: 2020-01-09, rozmiar: 273 KB