15 czerwca 2018

7. edycja projektu „Każdy jest komuś potrzebny”

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ogłasza 7. edycję projektu „Każdy jest komuś potrzebny”.

Projekt jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz ich wychowawców, w Krakowie i powiecie krakowskim. Głównym celem projektu jest promowanie wolontariatu oraz rozwijanie wśród uczniów postaw prospołecznych, a także współdziałanie na rzecz społeczności klasowej, szkolnej i lokalnej.

Dla klasy, która zrealizuje najciekawszy projekt, przewidziana jest nagroda – statuetka SuperWolo 2018.

Zgłoszenia należy przesyłać do 22 czerwca drogą elektroniczną na adres: wolontariat@mimowszystko.org lub tradycyjną pocztą na adres:

Biuro Młodych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
ul. Prof. S. Myczkowskiego 4
30 – 198 Kraków
z dopiskiem „Każdy jest komuś potrzebny”

Patronat honorowy nad projektem objął Małopolski Kurator Oświaty.

Załączniki

Zaproszenie
Data: 2018-06-15, rozmiar: 160 KB