1 czerwca 2023

8. Ogólnopolski Konkurs Literacki o Nagrodę „Giętkiego Pióra” z inspiracji twórczością Adama Mickiewicza.

 

plakat konkursu Giętkie PióroStowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza zaprasza do udziału w 8. Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Nagrodę „Giętkiego Pióra” z inspiracji twórczością Adama Mickiewicza. Konkurs jest realizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo Mickiewicz Konkurs giętkie PióroKonkurs jest doskonałą okazją pokazania talentów młodzieży uzdolnionej literacko. W kolejnych latach inspiracją rywalizacji byli: Henryk Sienkiewicz, Joseph Conrad, Zbigniew Herbert i Stanisław Wyspiański, Jan Paweł II, Stanisław Lem, Bolesław Prus – w roku 2023 roku – konkurs będzie upowszechniać twórczość Adama Mickiewicza, w 225. rocznicę jego urodzin.

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 13 – 19 lat (klasa maturalna).

By zostać laureatem Złotego, Srebrnego lub Brązowego Giętkiego Pióra trzeba zmierzyć się z rówieśnikami w trzech etapach zmagań literackich.

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszelkiego typu placówek oświatowych. Zgłoszenia w formie elektronicznej dokonuje nauczyciel/nauczyciele języka polskiego za pomocą formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej Konkursu. Przesłany formularz zgłoszeniowy jest deklaracją uczestnictwa we wszystkich etapach Konkursu.

I ETAP  

„Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko”” – opowiadanie ilustrujące (utwór do 1000 słów)

22.05.2023 – 16.06.2023 r.

Publikacja wyników – 26.06.2023 r.

II ETAP

Niezwyczajne losy ks. Robaka – kryminał historyczny (objętość pracy maks. 4 strony A4).

27.06.2023 r. – 22.09.2023 r.

Publikacja wyników – 29.09.2023 r.

Ten etap Konkursu przeznaczony jest dla autorów maksymalnie 20 najwyżej ocenionych opowiadań.

III ETAP

Scenariusz „Pan Tadeusz’2023” – Scenariusz  na podstawie wybranego fragmentu poematu Adama Mickiewicza. Objętość scenariusza maksymalnie 30 stron A4 (razem z didascaliami i przypisami odautorskimi).

30.09.2023 – 30.10.2023 r.

Publikacja wyników – 06.11.2023 r.

W III etapie konkursu uczestniczą autorzy maksymalnie 10 najwyżej ocenionych utworów przez Jury w poprzednim etapie. Dla uczestników III etapu Konkursu przewidziana jest możliwość bezpośrednich i indywidualnych konsultacji z Literackim Opiekunem Konkursu.

FINAŁ – Gala Finałowa pn. „Mikołajki Pana Tadeusza” w dniu 9 grudnia 2023 r. ze spektaklem na podstawie najlepszego scenariusza oraz uroczystym rozdaniem nagród i pamiątkowego katalogu pokonkursowego. Zwycięski scenariusz zostanie wykorzystany do wystawienia spektaklu w Teatrze Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie.

Dla laureatów Złotego, Srebrnego i Brązowego Giętkiego Pióra zostaną ufundowane specjalne statuetki, nagrody rzeczowe.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń i wymagań stawianych pracom literackim można znaleźć na stronie internetowej Konkursu.

W załączeniu do pobrania regulamin, plakat i logo projektu.

Załączniki

mickiewicz
Data: 2023-06-01, rozmiar: 50 KB
mini Plakat
Data: 2023-06-01, rozmiar: 1 MB
Regulamin 8.Konkursu Giętkie Pióro 2023
Data: 2023-06-01, rozmiar: 246 KB