12 października 2017

80. Rocznica Ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła

4 marca 2018 roku we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim odbędą się uroczystości upamiętniające proklamowanie Prawd Polaków spod Znaku Rodła. Miało ono miejsce 6 marca 1938 roku na Kongresie Berlińskim Związku Polaków w międzywojennych Niemczech. Związek Polaków w Niemczech powstał w sierpniu 1922 roku. Stworzyła go mniejszość polska zamieszkująca Republikę Weimarską. Za swój znak przyjęto wówczas Znak Rodła, który ukazuje Wisłę – kolebkę Narodu Polskiego i Kraków – źródło kultury polskiej. Rodło to Polska. Symbol pochodzenia, łączności z Macierzą, znak miłości, uczuć patriotycznych i narodowych, a także znak polskiego krajobrazu.

Ogłoszone Prawdy Polaków spod Znaku Rodła odwołują się do najważniejszych dla Polaków wartości: narodu, wiary, braterstwa, służby, ojczyzny. Oto one:

  1. Jesteśmy Polakami
  2. Wiara naszych Ojców jest wiarą naszych dzieci
  3. Polak Polakowi bratem
  4. Co dzień Polak Narodowi służy
  5. Polska Matką naszą – nie można mówić o Matce źle.

Rodzina Rodła, organizująca uroczystości upamiętniające we Wrocławiu zaprasza zainteresowanych do kontaktu. Bliższe informacje można znaleźć pod poniższym linkiem http://www.rodzinarodla.pl/