28 lipca 2017

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia drugiego konkursu ofert w ramach Rządowego programu wspomagania – „Bezpieczna+”

Kraków, 28 lipca 2017 r.

Szanowni Państwo,

w załączniku znajduje się informacja dotycząca rozstrzygnięcia drugiego konkursu ofert w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” złożonych do dnia 10 lipca 2017 r.

 

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty

 

Załączniki

lista rankingowa 2
Data: 2017-07-28, rozmiar: 529 KB