22 maja 2017

Rozmowa z Małopolskim Kuratorem Oświaty nt. raportu NIK w zakresie bezpieczeństwa i higieny nauczania w szkołach publicznych – TVP3 Kraków, Tematy dnia

Wypowiedź Pani Barbary Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty, komisarza Wojciecha Chechelskiego z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Pana Piotra Pokrzywy, kierownika Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania WSSE w Krakowie nt. raportu NIK w zakresie bezpieczeństwa i higieny nauczania w szkołach publicznych.

22 maja 2017

Rekrutacja pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych – przedłużenie terminu

Kraków, 22 maja 2017 r. Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych Nawiązując do informacji dotyczącej rekrutacji pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych (odnośnik do informacji ) oraz w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi poszczególnych wymagań dotyczących kandydatów na […]

22 maja 2017

Informacja dla dyrektorów oraz rodziców uczniów szkół podstawowych o miejscu realizacji obowiązku szkolnego

Zgodnie z art. 205 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wskazać uczniom klasy III lub klasy VI szkoły podstawowej miejsce realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2017/2018 w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum.

22 maja 2017

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej – informacja dla dyrektorów i nauczycieli

Uprzejmie informuję, że w okresie maj – czerwiec br. zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego i zawodowego. Szkolenia te prowadzić będą osoby przeszkolone w tym zakresie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

19 maja 2017

Konferencja naukowo-dydaktyczna „Treści regionalne na zajęciach edukacyjnych – z perspektywy praktyków” w Nowym Targu

W Nowym Targu w środę 17 maja 2017 roku odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna „Treści regionalne na zajęciach edukacyjnych – z perspektywy praktyków”, której myśl przewodnią stanowiło hasło „Przykład, a nie wykład”. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Małopolski Kurator Oświaty, Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz Prezes Związku Podhalan w Polsce.

19 maja 2017

Konferencja „Razem dla edukacji branżowej” w Tarnowie z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty

We wtorek 16 maja 2017 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie odbyła się konferencja „Razem dla edukacji branżowej”, połączona z podpisaniem przez placówkę porozumienia o współpracy z firmą ZWRI Sp. z o. o., które w znaczący sposób wpłynie na jakość kształcenia branżowego w tym mieście.