16 lutego 2018

Zaproszenie na uroczystość 250. Rocznicy Zawiązania Konfederacji Barskiej 1768 r.

W imieniu organizatorów: Stowarzyszenie Upamiętnienia Konfederacji Barskiej, Związku Piłsudczyków Oddział Małopolski w Krakowie zapraszamy na uroczystość 250. Rocznicy wybuchu pierwszego niepodległościowego powstania narodowego Konfederacji Barskiej 1768 r. Uroczystość będzie miała miejsce 28 lutego (środa) 2018 r. o godz. 10.00 w Kościele Braci Mniejszych Kapucynów przy ulicy Loretańskiej w Krakowie. Do pobrania: Program uroczystości

15 lutego 2018

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 – „Bezpieczna+”

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” złożonych do dnia 31 grudnia 2017 r.

15 lutego 2018

Spotkanie edukacyjne dla uczniów z okazji Narodowego Dnia Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”

Oddział IPN w Krakowie wspólnie z Kuratorium Oświaty w Krakowie zaprasza Nauczycieli i Uczniów na spotkania edukacyjne z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – święta państwowego upamiętniającego żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

15 lutego 2018

PILNE! Dotacja przedszkolna 2018 – klasyfikacja budżetowa przewidywanego wydatkowania środków

W związku z koniecznością wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o zwiększenie wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji Wojewody Małopolskiego bardzo proszę o pilne przekazanie informacji o klasyfikacji budżetowej przewidywanego wydatkowania naliczonej dotacji w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej