19 sierpnia 2022

Informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych – rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół, udostępniamy informację o liczbie wolnych miejsc po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2022/2023.

Załączniki