6 września 2019

Akademia młodego miłośnika Krakowa oraz Młodzieżowy Uniwersytet Krakowa – zaproszenie do udziału w kursach

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Muzeum Krakowa zapraszają:

  • uczniów szkół podstawowych do udziału w kursie Akademia młodego miłośnika Krakowa

Bezpłatne wykłady i prezentacje w ramach kursu przybliżą dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa w ujęciu tematycznym od średniowiecza po współczesność. Tematem przewodnim dla uczniów szkół podstawowych są „Symbole Krakowa”.

Regulamin kursu, karta uczestnictwa oraz harmonogram zajęć bloku tematycznego są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

  • uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) i licealistów do udziału w kursie Młodzieżowy Uniwersytet Krakowa
    Bezpłatne wykłady i prezentacje w ramach kursu przybliżą dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa w ujęciu tematycznym od średniowiecza po współczesność. Tematem przewodnim dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) i licealistów są „Znane i nieznane miejsca w Krakowie na nowo odkryte”.

Regulamin kursu, karta uczestnictwa oraz harmonogram zajęć bloku tematycznego są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

 

Zajęcia będą się odbywać w zabytkowych wnętrzach Pałacu Krzysztofory (siedziba Muzeum Krakowa) przy Rynku Głównym 35. Wykładowcami kursu są nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu oraz wykwalifikowani pracownicy merytoryczni z Muzeum Krakowa. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia kursu jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach kursowych.

Dla uczestników kursów Organizator przewidział możliwość brania udziału w konkursach organizowanych na zakończenie poszczególnych bloków tematycznych.

Kursy: Akademia młodego miłośnika Krakowa  i  Młodzieżowy Uniwersytet Krakowa zostały objęte Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Załączniki