14 stycznia 2022

Akcja edukacyjna wraz z konkursem pn. „uDOSTĘPniacze 2.0”

plakat Konkurs uDOSTĘPniacze 2.0Konkurs „uDOSTĘPniacze 2.0” jest skierowany do nauczycieli i uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Jego realizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Tematem konkursu jest dostępność, czyli zapewnienie równego dostępu do produktów, usług i przestrzeni wszystkim osobom, w tym niepełnosprawnym oraz o ograniczonej mobilności ruchowej lub percepcji. Akcja ma na celu m.in. uświadomienie uczniom jak wiele barier znajduje się w otoczeniu i uwrażliwienie ich na większe potrzeby niektórych grup społecznych.

Organizator zapewnia szkołom niezwykle atrakcyjną formę udziału. Nauczyciele, którzy zgłoszą się do konkursu wezmą udział w szkoleniu online z tematyki dostępności oraz otrzymają pakiet dedykowanych materiałów, na podstawie których przeprowadzą lekcje dostępności w zgłoszonych szkołach. Samo zadanie konkursowe, w postaci przygotowania filmu o dostępności, pozwoli sprawdzić uczniom zdobytą podczas zajęć wiedzę. W konkursie młodzież powalczy o cenne nagrody nie tylko dla siebie, ale też swoich szkół.

Zgłoszenie szkoły do udziału w projekcie jest bardzo proste. Wystarczy uzupełnić formularz dostępny na stronie: udostepniacze.mfipr.gov.pl w terminie do 10 lutego 2022 r. Prace konkursowe będą przyjmowane do 16 marca 2022 r.  W akcji może wziąć udział 96 szkół
z terenu całego kraju. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność i poprawność zgłoszeń. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej,  jest elementem Programu Dostępność Plus.

Strona internetowa konkursu: udostepniacze.mfipr.gov.pl

Załączniki

Akcja_edukacyjna_uDOSTĘPniacze
Data: 2022-01-14, rozmiar: 1 010 KB
uDOSTĘPniacze_grafika
Data: 2022-01-14, rozmiar: 844 KB