22 lutego 2019

Akcja „Lekcja dla Rodaka”

Fundacja dla Rodaka zaprasza do udziału w akcji „Lekcja dla Rodaka”. Polega ona na organizowaniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na temat historii Polaków w Kazachstanie, na Syberii i Kresach. Najmłodsi, podczas takich zajęć, uczą się o bolesnej karcie dziejów, ale również o znaczeniu tych obszarów Rzeczypospolitej, które dzisiaj nazywamy Kresami.

Szczegółowe informacje o akcji oraz materiały przydatne do przeprowadzenia lekcji znajdują się na stronie www.fundacjadlarodaka.pl w zakładce Wydarzenia/Lekcja dla Rodaka.

Każda szkoła, placówka itp., która przeprowadzi taką lekcję i prześle zdjęcia lub filmy oraz zachęci innych do przeprowadzenia takiej lekcji otrzyma dyplom Szkoły dla Rodaka oraz upominki.

Chętni do przeprowadzenia takich lekcji mogą zgłaszać się pod nr tel: 691633154 lub przesyłając e‐mail na adres: biuro@fundacjadlarodaka.pl.