3 kwietnia 2023

„Aktywna tablica” – edycja 2023

Rusza kolejna edycja rządowego programu „Aktywna tablica”, którego celem jest rozwijanie infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Kto może otrzymać wsparcie?

Wsparciem finansowym w ramach programu w 2023 roku zostaną objęte:

  • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
  • szkoły ponadpodstawowe;
  • szkoły kształcące uczniów niewidomych;
  • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
  • z niepełnosprawnościami;
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
  • szkoły, które nie skorzystały z programu w latach 2020, 2021 i 2022.

Informacje ogólne na temat programu „Aktywna Tablica” dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Informacje dotyczące naboru wniosków w 2023 r. (harmonogram, wzory, załączniki) można znaleźć na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Grafika z tekstem Aktywna Tablica