12 października 2018

Ankieta dotycząca współpracy z rodzicami uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Dyrektorzy szkół ogólnodostępnych,
do których uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego
 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o wypełnienie w terminie do 16 października 2018 r. ankiety dotyczącej współpracy z rodzicami uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Ankieta dostępna jest w Panelu dyrektora.