4 listopada 2019

Apel Małopolskiego Kuratora Oświaty do Nauczycieli

Szanowni Państwo Nauczyciele!

Jako nauczyciel historii i wychowawca młodzieży z 37-letnim stażem pracy, a także jako Małopolski Kurator Oświaty zwracam się z mocnym apelem do Państwa o szczególną dbałość o Prawdę w przekazie do Uczniów. Tak niedawno Polska pogrążona była w niewoli totalitarnego ustroju komunistycznego. W kursie historii starannie i konsekwentnie zakłamywano dzieje Polski. Heroiczne losy Żołnierzy Niezłomnych, czy tych, którzy wyzwalali z okupacji niemieckiej  Europę Zachodnią skazano na wymazanie z powszechnej pamięci rodaków. Ludobójstwo Polaków wg rozkazu stalinowskiego NKWD z 1937 roku i wymordowanie ponad 111 tys. niewinnych ludzi, nie było tematem w podręcznikach, a zbrodnie Katynia, groby w Miednoje, czy w Charkowie wręcz ukrywano. Młoda nasza wolność i odkrywanie kart historii raz po raz doznaje ataków ze strony żyjących jeszcze wyznawców komunizmu, funkcjonariuszy partii komunistycznej PZPR, a także służby bezpieczeństwa i co gorsza młodych ludzi, którzy komunizmu nie doświadczyli, ale którzy ulegli propagandzie jego propagatorów i kontynuatorów. Gdy w Białymstoku radni zmieniają nazwę ulicy noszącej imię bohatera mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka, a w Żyrardowie odbierają ulicy dumne imię generała Fieldorfa Nila, przemianowując ją na karykaturalne Jedności Robotniczej, nie sposób być spokojnym o stan wiedzy historycznej Polaków. Nauczyciele są tymi, którzy wskazują uczniom drogę do wiedzy, czynią ich wrażliwymi na Prawdę, uczą odpowiedzialności za losy Ojczyzny. To od Nauczycieli zależy w dużej mierze jaka będzie  przyszłość Polski i jej obywateli. To właśnie Państwo Nauczyciele wraz z Rodzicami macie wpływ na młodych ludzi w procesie kształtowania ich tożsamości narodowej. To zadanie wyjątkowe. Proszę Państwa Nauczycieli, abyście w przededniu Święta Niepodległości przyjęli za szczególnie ważne zadanie nauczenie swoich podopiecznych dziejów Polski ostatnich 100 lat. Ten trud z pewnością zaowocuje. Państwa wychowankowie, gdy poznają historię Polski,  nie pomylą mordercy z bohaterem, a organizacji przestępczej nie postawią  ponad człowiekiem, który dla służby umiłowanej Ojczyzny oddał całe swe życie i dla niej umarł.