8 kwietnia 2019

Apel Małopolskiego Kuratora Oświaty do Nauczycieli

Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym 7 kwietnia 2019 r. jedna z central związkowych NSZZ Solidarność podpisała porozumienie z Rządem Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegóły porozumienia wklejam w linku poniżej. Fakt podpisania porozumienia przez jedną centralę związkową przekłada się na podwyżki dla wszystkich nauczycieli. Równocześnie uwzględnione zostały postulaty związku zawodowego Solidarność dotyczące poważnego ograniczenia biurokracji, szybszej ścieżki awansu zawodowego dla nauczyciela stażysty i in. Zaznaczam, że nieprawdziwe są informacje podawane przez niektóre media o tym jakoby została podpisana „Nowa umowa społeczna”. „Nowa umowa społeczna” będzie tematem kolejnych rozmów strony rządowej ze związkami, a nie jest przyjęta do realizacji.

Szanowni Państwo Nauczyciele,

Proszę i apeluję do Państwa, wróćcie do zajęć z dziećmi. Niech uczniowie nie ponoszą konsekwencji sporów osób dorosłych. Rodzice i Nauczyciele wspólnie i w pełnej zgodzie powinni opiekować się dziećmi. Sytuacja, gdy dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół nie mają zapewnionej opieki, powoduje poważne nadwyrężenie zaufania obywatela do instytucji szkoły oraz godzi w autorytet nauczycieli w oczach dzieci i rodziców. Jak czują się uczniowie klas gimnazjalnych, klas ósmych, którzy za chwilę mają pisać egzaminy? Odwołuję się do Państwa etyki zawodowej i zwykłej ludzkiej empatii – miejsce nauczycieli jest przy dziecku i przy uczniu.

https://www.gov.pl/web/edukacja/porozumienie-rzadu-z-solidarnoscia