17 sierpnia 2017

Apel Małopolskiego Kuratora Oświaty w związku z tragicznymi skutkami nawałnicy burzowej

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa małopolskiego

 

W związku z tragicznymi skutkami nawałnicy burzowej, która wystąpiła na terenie województwa pomorskiego, odpowiadając na apel Pomorskiego Kuratora Oświaty, zwracam się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości włączenia się w pomoc na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin dotkniętych tragedią poprzez udzielenie pomocy rzeczowej.

Kuratorium Oświaty w Gdańsku dysponuje informacjami od jednostek samorządu terytorialnego o potrzebach zaistniałych w poszczególnych miejscowościach.

Deklaracje/informacje o zamiarze udzielenia pomocy proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej: kuratorium@kuratorium.gda.pl

Jestem przekonana, że każda pomoc niesiona drugiemu człowiekowi zwróci się w dwójnasób.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak