7 stycznia 2019

Aplikacja profilaktyczno-edukacyjna

Szanowni Państwo,

zachęcamy do skorzystania z innowacyjnego narzędzia do pracy z młodzieżą w postaci bezpłatnej aplikacji profilaktyczno-edukacyjnej „Znajdziesz mnie?”. Jej celem jest rozwijanie wiedzy i umiejętności, które chronią młodzież przed popadaniem w zachowania ryzykowne związane z piciem alkoholu.

Aplikacja została opracowana przez specjalistów Fundacji Poza Schematami www.fundacjapozaschematami.pl, a sfinansowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Aplikacja jest dostępna na Googleplay, Appstore oraz na stronie www.znajdzieszmnie.pl.