26 października 2021

„Athletics 4 Health” – projekt Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

Polski Związek Lekkiej Atletyki wspólnie z krajowymi federacjami lekkiej atletyki Słowacji, Austrii, Bułgarii oraz Finlandii realizuje projekt pod nazwą „Athletics 4 Health” w ramach programu Erasmus+.

Pierwsza cześć zadania polega na badaniu zasobów, jakie, posiadają szkoły podstawowe w wyżej wymienionych krajach. Przy współpracy z pozostałymi federacjami została opracowana ankieta dotycząca podstawowych informacji o szkołach (m.in. jak wygląda baza sportowa w szkołach, czy przy szkołach działają kluby sportowe oraz jakie zajęcia sportowe są najpopularniejsze na lekcjach wychowania fizycznego).

W związku z powyższym PZLA prosi o wsparcie badania poprzez wypełnienie  ankiety dostępnej pod tym linkiem
Polaki Związek Lekkiej Atletyki ma nadzieję, że zrealizowane ankiety pomogą w wypracowaniu najlepszego modelu zajęć sportowych w oparciu o lekkoatletykę dla dzieci od pierwszej do ósmej klasy szkoły podstawowej.

Sebastian Chmara
Wiceprezes PZLA