13 września 2018

Badania epidemiologiczne stanu jamy ustnej dzieci

Dyrektorzy
przedszkoli i szkół
województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w miesiącach wrzesień, październik i listopad 2018 roku na terenie województwa małopolskiego będą prowadzone badania epidemiologiczne stanu zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 6, 10 i 15 lat.

Badania będą realizowane w ramach programu Ministerstwa Zdrowia pt.: “Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej w latach 2016-2020”.

Organizatorem badań i osobą nadzorującą ich przebieg na terenie województwa małopolskiego jest Pani dr hab. n. med. Anna Jurczak, kierownik Pracowni Stomatologii Dziecięcej, Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prosimy Państwa Dyrektorów przedszkoli i szkół o umożliwienie przeprowadzenia i pomoc w organizacji badań.