9 marca 2018

„Bądź bezpieczny nad wodą i w górach, akcja informacyjno-edukacyjna”

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK przygotował publikację “Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży” pod redakcją dr. Piotra Cybuli. Wydawnictwo powstało w ramach projektu: „Bądź bezpieczny nad wodą i w górach, akcja informacyjno-edukacyjna”, współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w 2017 r.

Na stronie internetowej PTTK można ją pobrać w postaci bezpłatnego pliku pdf.:
http://www.cotg.pttk.pl/index.php/cotg/aktualnosc/1932/0

W ramach tego samego projektu zostały stworzone również filmy edukacyjne dla dzieci o tym, jak bezpiecznie wędrować po górach:
https://www.youtube.com/channel/UCyo02LMcHWy2TlSFQErYDog

oraz książeczka z opowiadaniem i ćwiczeniami dla dzieci “Janek na tropie bezpiecznej przygody”:
http://bezpiecznegory.pttk.pl/dzieci-w-gorach/