24 listopada 2022

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2022 – propozycja dla uczniów szkół średnich

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami, realizuje Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół średnich.
Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy.
Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im.
Uczestnikom Programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, obowiązków pracodawcy, ubezpieczeń i wielu innych istotnych obszarów. Projekt zakłada możliwość konsultacji z prelegentami nawet po zakończeniu kursu.

Program Bezpieczne Środowisko 2022 realizowany zostanie poprzez internetowy system do zdalnej komunikacji.
Podczas kursów odpowiemy uczestnikom na kluczowe pytania:

 • Co powinna zawierać umowa o praktykę, staż, pracę?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy?
 • Kto jest odpowiedzialny za ubezpieczenie?
 • Jakie uprawnienia powinno się zdobyć, aby uzupełnić swoje wykształcenie?
 • Czym jest praca w warunkach szkodliwych?
 • Jakie są zasady dotyczące pracy zdalnej

Kursy poprowadzą specjaliści i praktycy z:

 • Państwowej Inspekcji Pracy
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Urzędu Dozoru Technicznego
 • Wyższego Urzędu Górniczego
 • Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Bezpłatne, dwudniowe i certyfikowane kursy dla uczniów szkół średnich.

Terminy:
7-8 grudnia 2022 r. w godzinach: 10:00 – 12:15
lub
14-15 grudnia 2021 r. w godzinach: 10:00 – 12:15
Jak się zapisać?
Wystarczy wejść na stronę www.bezpiecznepraktyki.pl i zapisać się na kurs.

Dla grup zorganizowanych / klas istnieje możliwość przesłania zgłoszeń oraz list uczestników w plikach edytowalnych na adres biuro@bezpiecznepraktyki.pl
Informacje dostępne są również na FB:
www.facebook.com/BezpiecznePraktyki

 

Załączniki