2 sierpnia 2017

Bezpieczne wakacje – kontrola wypoczynku dzieci i młodzieży

W Małopolsce w trakcie ferii letnich Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadza kontrole planowe wypoczynku dzieci i młodzieży w trosce o właściwą opiekę oraz warunki bezpieczeństwa. Jedna z nich odbyła się w czwartek 27 lipca 2017 roku w Ośrodku Wypoczynkowym “Jędruś” w Zawoi. Organizatorem wypoczynku była Grupa PFT z Obornik Śląskich. W kontroli brała udział Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty oraz Pani Maria Nitka, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach wraz z przedstawicielami – Powiatowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej i Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej. Podczas rozmowy uczestnicy obozu wyrazili ogromne zadowolenie z pobytu w Zawoi.

Podczas kontroli planowych wypoczynku przeprowadzanych zgodnie z przepisami prawa oświatowego są sprawdzane m.in.: kwalifikacje kadry pedagogicznej, wychowawców i wolontariuszy, opieka ratownika (regulamin kąpieli), szczegółowy zakres czynności poszczególnych pracowników, wykaz uczestników (wraz z kartami kwalifikacyjnymi), plan pracy, rozkład dnia w tym realizacja programu, regulamin wycieczek oraz zapewnienie uczestnikom wypoczynku odpowiednich warunków zdrowotnych w zakresie prawidłowego żywienia, stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia, a także opieki medycznej. Punktem wyjściowym jest zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie przez organizatora realizacji wypoczynku do właściwego terytorialnie organu nadzoru pedagogicznego.