23 lutego 2023

„Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”- zaproszenie do udziału w Konkursie KRUS

logo konkursu bezpiecznie na wsiKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Konkurs jest organizowany w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem działania skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

logo konkursu niebezpieczne substancjeZadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.

Sposób zgłaszania prac do konkursu oraz warunki uczestnictwa określa regulamin.

Formularze zgłoszeniowe i prace konkursowe należy przekazać do oddziałów regionalnych KRUS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2023 roku

Więcej informacji na temat organizacji działania można uzyskać we właściwej dla miejsca zamieszkania jednostce terenowej KRUS – dane kontaktowe znajdują się pod linkiem www.krus.gov.pl/niezbednik/mapa-krus/

Szczegółowe informacje w załączonym Regulaminie oraz na stronie internetowej Organizatora.

Załączniki

regulamin_konkursu_plastycznego_2023
Data: 2023-02-23, rozmiar: 651 KB
formularz_zgloszeniowy_konk_plast_2023
Data: 2023-02-23, rozmiar: 440 KB
konkurs_plastyczny_plakat
Data: 2023-02-23, rozmiar: 729 KB