13 stycznia 2020

Bezpieczny wypoczynek 2020 – ważne informacje

 1. Organizatorzy wypoczynku dokonują rejestracji i zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku dostępnej na stronie http://wypoczynek.men.gov.pl
 2. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice/opiekunowie mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.
  https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-organizatora-kolonii-albo-obozu
 3. Serwis bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
 4. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego To system powiadamiania ratunkowego numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.
 5. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych
  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/
  Zawiera aktualności dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ, gdzie w profilach krajów znajdują się informacje i ostrzeżenia dla podróżujących.
 6. Bezpłatna aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie m.in. są aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak.
 7. Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Zaleca się, aby organizatorzy wypoczynku zimowego, kierownik wypoczynku, czy wycieczki, wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży, mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

 

Telefony alarmowe:

112 – Numer ten jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.
Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. W Polsce połączenia alarmowe 112 są odbierane przez Straż Pożarną i Policję. www.112.gov.pl

Pogotowie Ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997
numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)  985  lub  601 100 300

 

Przydatne linki:

http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/bezpieczne-ferie-2020

https://www.gopr.pl/

turystyka.gov.pl – Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki