3 września 2021

BohaterON w Twojej Szkole

Szanowni Państwo,

1 września 2021 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu BohaterON w Twojej Szkole, którego celem jest promowanie historii Polski XX wieku oraz upamiętnienie uczestników Powstania Warszawskiego. Udział w akcji jest bezpłatny, a na zgłoszenia szkół czekamy do 2 października.

BohaterONOrganizatorem Akcji są Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria. Współorganizatorem tegorocznej edycji akcji jest Fundacja Pokolenia Kolumbów. Projekt realizowany jest pod patronatami: Ministra Edukacji i Nauki, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Partnerem merytorycznym Projektu jest Instytut Pamięci Narodowej. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Projekt dofinansowano ze środków Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza oraz Fundacji PKO Banku Polskiego. Seminarium dla nauczycieli współfinansowane jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach Otwartego Konkursu Ofert „Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Warszawskim”.

W rekrutacji mogą wziąć udział:

  • przedszkola
  • szkoły podstawowe
  • szkoły ponadpodstawowe
  • drużyny harcerskie
  • ochotnicze hufce pracy
  • oraz inne placówki oświatowe i instytucje związane z edukacją dzieci i młodzieży

Opracowane przez nas materiały edukacyjne i scenariusze zajęć zostały przygotowane z myślą o potrzebach dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach kształcenia. Mamy nadzieję, że będą stanowiły ciekawe urozmaicenie zajęć lekcyjnych.

Podstawą do zakwalifikowania do Akcji jest poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/1yRqq2DzgsCu2myy8

Zadaniem nauczyciela jest na podstawie otrzymanego pakietu  materiałów edukacyjnych – konspekty zajęć dot. Powstania Warszawskiego i edukacji patriotycznej wraz ze specjalnymi materiałami dodatkowymi audio i wideo –  przeprowadzenie lekcji. Przygotowywanie indywidualnych życzeń od uczniów  w formie kartki, listu, laurki bądź „innej” nie jest w tej edycji obowiązkowe. Chętni uczniowie mogą na zajęciach lub w domu przygotować kartkę z życzeniami dla Powstańca.

Po przesłaniu sprawozdania z przeprowadzonych zajęć, każda szkoła otrzyma pamiątkowy dyplom i zaświadczenie dla szkolnego koordynatora Akcji.

Zapraszamy również nauczycieli do udziału w seminarium – rekrutacja trwa od 1 września do 10 września 2021. Szczegóły na stronie: https://bohateron.pl/edukacja/seminarium-dla-nauczycieli/

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 października 2021 r.

W załącznikach pliki z treścią, którą umieszczać można na stronach internetowych oraz grafiki. Szczegóły na stronie https://bohateron.pl/edukacja/zglos-przedszkole-lub-szkole/

 

Zespół kampanii BohaterON

Załączniki

Komunikat prasowy_BohaterON w Twojej Szkole
Data: 2021-09-03, rozmiar: 363 KB