14 września 2018

“BohaterON – włącz historię”

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele,

 

Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria – organizatorzy ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! – zapraszają oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziału w projekcie BohaterON w Twojej Szkole. Akcja realizowana pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju.

Rekrutacja szkół do projektu odbywa się dwutorowo – podział zależy od etapu kształcenia oraz typu placówki.

***

PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWE

Nauczycieli i uczniów przedszkoli/szkół podstawowych zapraszamy do udziału w akcji wysyłania kartek do Powstańców Warszawskich. Zgłoszenia do projektu przyjmujemy do 2 października 2018 roku za pośrednictwem strony www.bohateronwtwojejszkole.pl. Podstawą do otrzymania pakietu materiałów edukacyjnych (konspekt zajęć dot. Powstania Warszawskiego i edukacji patriotycznej, pocztówki BohaterON, plakat informacyjny) jest poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy. Czas na przeprowadzenie akcji mają Państwo do 31 października.

Po zakończeniu projektu każdy uczestnik otrzyma dyplom dla szkoły i imienne zaświadczenie dla koordynatora. Najaktywniejsze placówki mogą liczyć na dodatkową nagrodę – organizację przez zespół kampanii BohaterON spotkania uczniów z Powstańcem Warszawskim.

***

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Dla nauczycieli historii i edukatorów pracujących z młodzieżą w wieku 16-19 lat organizatorzy kampanii BohaterON i Instytut Pamięci Narodowej zaplanowali cykl seminariów skupiający się wokół nowoczesnego i aktywnego nauczania o historii Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego.

Spotkania (po jednym w każdym województwie) odbędą się na przełomie września i października przy oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej. Może w nich wziąć udział maksymalnie 240 nauczycieli/edukatorów/przedstawicieli organizacji pozarządowych/przedstawicieli instytucji kulturalno-edukacyjnych – 15 z każdego województwa, po jednym z każdej instytucji. Rekrutacja trwa do 15 września 2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc i odbywa się za pośrednictwem strony www.bohateronwtwojejszkole.pl.  O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Po seminarium każdy nauczyciel wraz z wybranymi uczniami będzie miał za zadanie przygotowywać i zrealizować miniprojekt historyczny dla lokalnej społeczności. Mogą to być działania oparte na relacjach świadków historii, sztafety pokoleń, gry terenowe, pokoje zagadek czy gry planszowe – forma zależy od kreatywności młodzieży i opiekunów. Wszystkie projekty wezmą udział w konkursie o atrakcyjne nagrody dla szkoły. Ogłoszenie wyników i wręczenie wygranej odbędzie się w grudniu br. roku podczas uroczystej gali finałowej w Warszawie.

UWAGA! Nauczyciele szkół ponadpodstawowych, którzy nie mogą/nie chcą wziąć udziału w seminarium, podobnie jak szkoły podstawowe mogą zgłosić się tylko do akcji wysyłania kartek do Powstańców Warszawskich.

***

Projekt BohaterON w Twojej Szkole stanowi część III edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! i jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Wdzięczni Bohaterom”.

Partnerem Strategicznym III edycji kampanii BohaterON jest PKN ORLEN. Partnerami akcji są: Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja PZU, Poczta Polska, Totalizator Sportowy – właściciel marki LOTTO, Polskie Line Lotnicze LOT, POLREGIO, Polska Grupa Energetyczna, Telewizja Polska i Polskie Radio.

W Komitecie Honorowym przedsięwzięcia zasiadają: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Edukacji Narodowej, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Dyrektor Muzeum Historii Polski, Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Więcej o kampanii na: www.bohateron.pl
Informacje dla szkół dostępne na: www.bohateronwtwojejszkole.pl