Kategoria: Kształcenie zawodowe i ustawiczne

13 kwietnia 2018

Konkurs nr POWER.02.15.00-IP.02-00-001/18 „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II”

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych informuje, że w dniu 5 marca 2018 r. został ogłoszony konkurs nr POWER.02.15.00-IP.02-00-001/18 „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II” w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.