Kategoria: Kronika Kuratora

19 lipca 2017

Wspólne działania w obszarze ustawicznego podnoszenia jakości kształcenia zawodowego

Spotkanie w Kuratorium Oświaty w Krakowie Pani Barbary Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty i Pani Haliny Cimer, Małopolskiego Wicekuratora Oświaty z prof. Witoldem Stankowskim, Rektorem Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu podsumowująca realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych.

20 czerwca 2017

Uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Natomiast na terenie Małopolski honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: Wojewoda Małopolski oraz Małopolski Kurator Oświaty.