Kategoria: Konkursy i turnieje

18 stycznia 2019

Konkurs Bioetyczny

Międzywydziałowy Instytut Bioetyki przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie organizuje Konkurs Bioetyczny. Przedsięwzięcie objęte zostało honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

17 stycznia 2019

XXVI Wojewódzki Przegląd – Konkurs “Bliżej Świata”

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Krakowie organizuje XXVI Przegląd – Konkurs “Bliżej Świata”, który przebiega pod hasłem “Historie, które uczą – bawiąc”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Zgłoszenia do konkursu należy składać do 1 marca 2019 r.  Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.zsp2.krakow.pl Informacje można również uzyskać pod […]

17 stycznia 2019

VI Edycja Konkursu ” Rozwinąć skrzydła – pamiętając o przeszłości”

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Łużnej zaprasza do udziału w VI Edycji Konkursu ” Rozwinąć skrzydła – pamiętając o przeszłości”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.zs.luzna.pl/rozwin—skrzyd-a-vi—.html  

17 stycznia 2019

XVI Powiatowy Konkurs Historyczno-Literacki “Polski wrzesień 1939 – pokolenie Kolumbów”

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas VII i VIII, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych powiatu olkuskiego do udziału w XVI Powiatowym Konkursie Historyczno-Literacki “Polski wrzesień 1939 – pokolenie Kolumbów”. Przedsięwzięcie objęte zostało honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej:http://lo1olkusz.eu/category/konkursy-powiatowe/

16 stycznia 2019

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym “Wybieram Wybory”

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze zapraszają do udziału w III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród młodzieży, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Zgłoszenia do konkursu, w […]

15 stycznia 2019

V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski “W kręgu poezji i prozy łagrowej KL Ravensbrück”

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach zachęca do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Organizatorami Konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych, uczniów gimnazjów i szkół […]

8 stycznia 2019

V Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego “Czytanie jest przygodą”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej:http://sp34.lublin.pl/2018/12/v-ogolnopolski-konkurs-literacki-o-tworczosci-kornela-makuszynskiego-czytanie-jest-przygoda/  

8 stycznia 2019

VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim “Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie ogłasza VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim “Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całej Polski. Regulamin konkursu przewiduje dwie kategorie: – konkurs […]

4 stycznia 2019

VII Ogólnopolski Konkurs “Eksperyment Łańcuchowy”

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zajmujący się popularyzacją nauki zaprasza do udziału w siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu”Eksperyment Łańcuchowy”, której finał odbędzie się 1 czerwca 2019 roku w Krakowie. Organizowany konkurs ma na celu popularyzację nauk ścisłych, a przede wszystkim fizyki, głównie wśród młodych osób. Uczestnictwo w konkursie pozwala na wspólne […]

3 stycznia 2019

V Ogólnopolski Turniej All‐Chemiczny

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie‐Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w piątej edycji Ogólnopolskiego Turnieju All‐Chemicznego. Celem turnieju jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy chemicznej, wykorzystanie jej w praktyce przez młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podejmowanie i prowadzenie zespołowych prac badawczych. Szczegółowe informacje o turnieju znajdują się na stronie internetowej: http://www.alkahest.umcs.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=322&Itemid=75