6 marca 2023

„Cywilizacja życia” – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na znaczek XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na znaczek XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę pod hasłem: „Cywilizacja życia”  organizuje Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Jadownikach we współpracy z Rodziną Szkół im.  Jana Pawła II.

Celem konkursu jest::

  • Upamiętnienie 103. rocznicy urodzin Karola Wojtyły;
  • Propagowanie nauczania papieża Jana Pawła II związane z „Cywilizacją życia” w aspekcie szacunku dla każdego życia ludzkiego, poszanowania godności i praw osób niepełnosprawnych oraz praw wynikających z odrębności różnych kultur;
  • Propagowanie wśród środowisk szkolnych tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę;
  • Integracja szkół noszących imię Jana Pawła II.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich i ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział zarówno szkoły należące do rodziny szkół im. Jana Pawła II jak i wszyscy chętni.

Konkurs polega na przygotowaniu projektu znaczka promującego XIII Pielgrzymkę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.

WAŻNE TERMINY:

  • do dnia 15 kwietnia 2023 r. – przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych, i wyłonienie jednej, zwycięskiej pracy.
  • do 30 kwietnia 2023 r. – przesłanie do Organizatora wyłonionego na etapie szkolnym projektu wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr.1), oraz oświadczeniami (załącznik nr.2).
  • do dnia 31 maja 2023 r. – ogłoszenie wyników na stronach: www.rodzina.org.pl, www.psp2.jadowniki.szkolnastrona.pl
  • 12 października 2023 r. – podczas XXIII Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II – wręczenie nagród laureatom oraz dyplomów wszystkim pozostałym uczestnikom Konkursu.

 

Regulamin Konkursu i szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych organizatorów:

www.rodzina.org.pl,

www.psp2.jadowniki.szkolnastrona.pl

Załączniki

Regulamin28022023
Data: 2023-03-06, rozmiar: 319 KB
karta-zgloszenia znaczek 28.02.2023
Data: 2023-03-06, rozmiar: 135 KB
oświadczenia
Data: 2023-03-06, rozmiar: 92 KB