1 sierpnia 2022

DO HYMNU – V edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych

plakat Konkursu Do HymnuMinister Kultury i dziedzictwa Narodowego oraz Dyrektor Narodowego Centrum Kultury ogłosili piątą edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych Do Hymnu. Zainteresowane szkoły mogą przesyłać swoje zgłoszenia drogą elektroniczną do 31 sierpnia 2022 r. 

Przesłuchania konkursowe zaplanowane zostały w terminie od 3 października do  25 listopada.  W konkursie szkoły rywalizują o atrakcyjne nagrody finansowe. Do Hymnu to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych polegający na wspólnym jednogłosowym wykonaniu hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły. 

Konkurs  wdraża  uczniów, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, do poprawnego, praktycznego i zbiorowego muzykowania wokalnego. Jest to także forma kształcenia poczucia więzi społecznych i utożsamiania się z grupą rówieśniczą, do której się należy, w zakresie wspólnej pracy i  współodpowiedzialności za wynik końcowy.

Z  czteroletniego  doświadczenia wiadomo,  że jest to także element życia szkoły, który łączy nie tylko uczniów, ale również  dyrekcję, wszystkich  nauczycieli, rodziców, przyjaciół  szkoły. Wielokrotnie  konkursowa prezentacja była  swoistym  świętem  całego środowiska  lokalnego, w którym uczestniczyły  także  władze  i  media. Rangę Konkursu podnoszą również wysokie nagrody  dla  szkół,  które  uzyskały  najwyższe  oceny  jurorskie  w  skali ogólnopolskiej i wojewódzkiej. Cennym jest także fakt, że jurorzy przyjeżdżają do szkół, aby ocenić prezentację, co  nie generuje kosztów po stronie uczestniczących placówek.  Od dwóch lat organizowane są również Warsztaty dla  nauczycieli, którzy będą przygotowywali uczniów do  Konkursu i prowadzili konkursową prezentację przed komisją jurorską.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i Warsztatów dla nauczycieli oraz do  odwiedzenia strony Konkursu,  gdzie można znaleźć wiele ciekawych  relacji i fotografii  z  poprzednich  edycji.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

WAŻNE TERMINY:

  • Zgłoszenia od 25 lipca do 31 sierpnia 2022 r.
  • Ogłoszenie listy szkół zakwalifikowanych do udziału w Konkursie oraz listy nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w Warsztatach 3 września 2022 r.

Życzymy małopolskim uczniom szkół podstawowych sukcesów w Konkursie!