23 maja 2023

„Dobro, prawda i piękno w kręgu myśli Jana Pawła II” – MCDN zaprasza na konferencję

plakat konferencji dobro, prawda i piękno w nauczaniu JP 2Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w hybrydowej konferencji zatytułowanej „Dobro, prawda i piękno w kręgu myśli Jana Pawła II”, adresowanej do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowo – wychowawczych.

Namysł nad uniwersalnymi wartościami i ich praktyczną realizacją w oparciu o pisma i twórczość Jana Pawła II będzie tematem konferencji hybrydowej  adresowanej do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych. Wydarzenie wpisuje się w działania na rzecz realizacji kierunków polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2022/2023 – „Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji”. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

TERMIN REALIZACJI: 31 maja  2023 roku, godz.16.00-19.05

Zapisy na konferencję w formule online

Zapisy na konferencję w formule stacjonarnej w Krakowie przy ul. Garbarskiej 1

Prelegenci konferencji wspólnie z uczestnikami spotkania poddadzą refleksji platońską triadę wartości: prawdę, dobro i piękno, a zaproszeni Goście oraz doradcy metodycznymi przeanalizują myśli Jana Pawła II z różnych perspektyw: filozoficznej, teologicznej, literackiej i szerzej – kulturowej i artystycznej.

 

Szczegóły konferencji wraz z możliwością zapisu: Dobro, prawda i piękno w kręgu myśli Jana Pawła II