31 sierpnia 2017

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy w roku 2017

Do pobrania:

pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie procedury zawierania umów z gminami województwa małopolskiego

załączniki: