6 lutego 2019

„Dołącz do nas” – Kampania reklamowa promująca zawód policjanta

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie powołał Zespół ds. promocji zawodu policjanta, który prowadzi Kampanię pod hasłem „Dołącz do nas”. Kampania jest skierowana do uczniów szkół średnich województwa małopolskiego.

Celem akcji promocyjnej jest zachęcenie młodych ludzi do zainteresowania ich służbą w Policji oraz przekazanie informacji o warunkach, jakie należy spełnić aby zostać policjantem. Akcja ta może wpłynąć korzystnie na wzrost poczucia odpowiedzialności wśród młodzieży, jak również skierować ich zainteresowania w stronę funkcjonowania służb mundurowych. Ponadto akcja ma na celu zapoznać młodych ludzi ze specyfiką służby w Policji skierowaną na współpracę z ludźmi w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa lokalnego i publicznego.

W oparciu o doświadczenie wynikające z prowadzenia kampanii reklamowej należy podkreślić wagę bezpośredniego kontaktu z młodzieżą i możliwość przekazania pełnych informacji dotyczących służby w Policji oraz weryfikacji na bieżąco wszelkich wątpliwości i zapytań.

Zgłoszenia szkół oraz rezerwacje terminów spotkań przyjmuje st. sierż. Anna Rojewska, e-mail: anna.rojewska@malopolska.policja.gov.pl tel. 012 615 40 68.